ਬਕਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੱਕਰੇ

ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੱਟੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਨ ਲਈ ਬਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 15 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇਵੀਸ਼ੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਸ਼ਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਖਮੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵਸ਼ਰੇ ਵਿਚ, ਹਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 15 ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਸ਼ਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *